ACTUALITZAT EL CONVENI COL.LECTIU PER A 2019

ACTUALITZAT 2019 // GUIONISTES: taula amb els salaris MÍNIMS per llei

Taules salarials de 2019 per a guionistes de televisió contractats.

Els salaris de la taula són bruts mínims mensuals per a una jornada setmanal de 35 hores. Aquestes taules resultaran d’aplicació a continguts televisius i/o destinats a la seua comunicació a través d’internet, exceptuant-se, en qualsevol cas, l’àmbit de la producció cinematogràfica.

La negociació del conveni l’han duta a terme els advocats de FAGA (Fòrum d’Associacions de Guionistes Audiovisuals) i ALMA (sindicat de guionistes), els sindicats UGT, CC.OO., CGT TACEE i representants de les associacions PROFILM, PROA, APCP i AEC.

Aquestes taules suposen un 6,1% d’increment i el reconeixement de 14 pagues, marquen els mínims salarials legals i són d’obligat compliment.

Per a 2019 s’ha aprovat una pujada del 6,1%.
Es reconeixen les 14 pagues.
Els salaris recollits en la taula són MÍNIMS.
Les HORES EXTRES no estan incloses.
La clàusula de disponibilitat suposa un increment del 25%.

Aquest conveni entrarà en vigor l’1 de març de 2019.

Deixa un comentari