EDAV

Presentació

Escriptors de l’Audiovisual Valencià (EDAV), és una associació de guionistes fundada en 1995 que engloba als guionistes de la Comunitat Valenciana. Fins a maig de 2007 l’associació va portar el nom E.V.A, data en la qual es va refundar sota el nom d’E.D.A.V amb l’objectiu de vetlar pels interessos i aspiracions del col·lectiu. En l’actualitat compta amb 174 socis, més d’un 90% dels guionistes professionals valencians del cinema o la televisió, o autors d’algun guió audiovisual.

EDAV assumeix com a finalitats principals:

 • La representació, defensa i promoció dels interessos comuns dels associats, en l’àmbit cultural, professional, econòmic i social.
 • La representació dels interessos generals de la professió enfront de les diferents administracions, institucions, empreses i altres col·lectius d’àmbit autonòmic, estatal i internacional, participant en els òrgans consultius de les mateixes quan siga necessari, defensant els drets reconeguts per la Llei de la Propietat Intel·lectual.
 • La difusió social i cultural de la professió de guionista de mitjans audiovisuals i la seua labor en els mitjans.
 • El foment de la solidaritat dels seus associats a través de la promoció i creació de serveis comuns de tipus assistencial.
 • L’impuls de la formació contínua dels guionistes.
 • La dinamització econòmica i cultural del sector audiovisual valencià.

Les activitats de EDAV són molt diverses:

 • Coordina la defensa dels interessos dels guionistes enfront dels productors.
 • Participa com a Associació en el Fòrum d’Associacions de Guionistes Audiovisuals (FAGA) en la Federació de Guionistes d’Europa (FSE), i en totes aquelles entitats o plataformes de futura constitució concordes amb les finalitats de l’Associació.
 • Reclama la presència dels crèdits corresponents al guió en les obres audiovisuals, així com la justa participació en els resultats econòmics de l’explotació de les seues obres i dels seus drets.
 • Potencia la imatge del guionista a través del suport, participació o organització d’esdeveniments, com a premis a guions, concursos, festivals cinematogràfics nacionals o internacionals. En aquest sentit, EDAV ha organitzat l’I i la II Trobada de Guionistes, el primer esdeveniment que reuneix a més de 200 professionals de l’escriptura de cinema i televisió a Espanya.

Junta Directiva

 • Presidenta: María Minguez Pardo
 • Vicepresident: Rafa Casañ Garnelo
 • Secretari: Luis Eduardo Pérez Cuevas
 • Tresorera: Ana Piles Giménez

Vocals

 • Marisa Crespo Abril
 • Beatriz García Alós
 • Alberto Evangelio Ramos
 • Pilar Paredes García
 • Anna Juesas García
 • José Molins Espinosa
 • Rafa Ferrero Francés
 • Héctor Beltrán Gimeno
 • Elena Escura Málaga
 • Pau Martínez González

Coordinadora

 • Teresa Cebrián

Descarrega ací els Estatuts d’EDAV