DESCÀRREGUES

COVID-19 mesures aprovades

Guia per a manejar-te en cas de vore’t afectat

Taula salarial i Conveni

Estatuts

Guía EDAV de guionistes

Memòria d’activitas

Llibre d’estil de la CVMC

MESAV

Documents Jornada de Dinamització del Guió

Compareixença de Pau Martínez davant les Corts Valencianes. Novembre de 2015

Altres descàrregues – recursos