DESCÀRREGUES

Informe del Consell Valencià de Cultura sobre la situació de la cultura valenciana a conseqüència de la COVID-19

COVID 19 – Accés a l’Informe del CVC sobre la cultura valenciana

COVID-19 mesures aprovades

Guia per a manejar-te en cas de vore’t afectat

Estatut de l’Artista – mesures que afecten al col·lectiu de guionistes

Taula salarial i Conveni

CONVENI COL·LECTIU DE LA INDÚSTRIA DE PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL (TÈCNICS)

Enquesta laboral anual

Estatuts

Guía EDAV de guionistes

Memòria d’activitats

Llibre d’estil de la CVMC

MESAV

Documents Jornada de Dinamització del Guió

Compareixença de Pau Martínez davant les Corts Valencianes. Novembre de 2015

Altres descàrregues – recursos