PAV I EDAV CONVOQUEN UNA JORNADA D’ADAPTACIÓ D’OBRES LITERÀRIES

I JORNADA D’ADAPTACIÓ D’OBRES LITERÀRIES #ADAPTA

Dijous 26 d’abril de 2018
11:00 a 14:00 hores
53 Fira del Llibre de València
Museu de les Ciències Naturals dels Jardins de Vivers de València

La Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, a través del Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura, i les associacions Productors Audiovisuals Valencians, PAV, i Escriptors de l’Audiovisual Valencià, EDAV, amb la col.laboració del Gremi de Llibrers de València, l’Institut Valencià de Cultura i la Fundació SGAE, convoquen la I JORNADA D’ADAPTACIÓ D’OBRES LITERÀRIES, #ADAPTA en el marc de la 53 Fira del Llibre de València, una convocatòria amb caràcter anual que reunix autors d’obres literàries amb productors audiovisuals i guionistes, amb la finalitat de donar a conèixer-les als qui tenen la capacitat de portar-les a la pantalla.

Poden participar tots els autors majors d’edat naturals de la Comunitat Valenciana, o residents en la mateixa amb una antiguitat mínima d’1 any en la data en què finalitze el termini de presentació.

Es presentarà una sola obra per autor. L’obra ha d’haver sigut editada o autoeditada. S’admetran novel·les, inclosa la novel·la gràfica, i textos teatrals escrits en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

L’obra presentada no pot haver-se adaptat ni trobar-se compromesa per a aquest fi des del moment de la seua inscripció a l’esdeveniment i fins a la seua celebració.

El termini d’admissió d’inscripcions serà del dilluns 5 de març al divendres 6 d’abril de 2018 a les 00:00 hores.

En cas que es porte a terme l’adaptació de l’obra, l’autor o autors es comprometen al fet que en la signatura de cessió dels drets quede explícit que en l’obra audiovisual figure l’esment “#ADAPTA – Jornades d’Adaptació Literària”.

Els participants eximeixen als organitzadors de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o de qualsevol altra transgressió de la legislació vigent en la qual poguera incórrer algun dels participants.

Les obres es presentaran dins del marc de la jornada #ADAPTA. Els autors disposaran de 10 minuts per a fer la presentació. Es posaran a la seua disposició els mitjans tècnics de la sala, prèvia comunicació a l’organització de les corresponents necessitats. L’ordre de presentació de les obres serà alfabètic dels títols inscrits.

Els autors que desitgen presentar la seua obra hauran d’inscriure-la ACÍ:

FITXA D’INSCRIPCIÓ

Feu un comentari