Convocatòria One to One

​​CONVOCATÒRIA  One to One – València, 23 de juny de 2015

EDAV, Escriptors de l’Audiovisual Valencià, amb la col·laboració de la Fundació SGAE, a través del Consell Territorial de SGAE de la Comunitat Valenciana i amb la participació de les associacions de productors AVAPI, Associació Valenciana de Productors Independents, AVANT, Associació Valenciana d’Empreses Productors i Productors Independents, i PAV, Productors Audiovisuals Valencians, i el Festival Internacional de Cinema Cinema Jove CONVOCA la primera edició de One to One – Projectes presentats en un cafè un a un:
Un grup de productors i executius de cadenes de televisió es reuniran al juny a València per a escoltar les propostes seleccionades. Una jornada de Pitch i reunions individuals en les quals els participants fan una presentació del seu projecte a tots els productors participants i, posteriorment, aquesta sessió es complementa amb reunions un a un sobre una agenda tancada prèviament. Les SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ hauran d’enviar-se per mail a info@edav.es fins al 28 de maig.

Bases de participació CONVOCATORIA ONE TO ONE i fitxa d’inscripció ficha de inscripción ONE TO ONE

PARTICIPANTS: Guionistes valencians amb un projecte de FICCIÓ (cinema o televisió) en fase d’escriptura o desenvolupament que cerquen productor o co-productor. En el cas dels projectes que ja tinguen associat a un productor, participaran de la sessió l’autor i el productor.

PROJECTES SELECCIONATS: Llargmetratges de ficció, TV movies, miniseries. Fins a un màxim de quinze. Un només projecte per autor.

REQUISITS: L’autor del projecte ha de ser valencià o resident a la Comunitat Valenciana i soci de SGAE. Per a seleccionar els projectes es formarà una comissió composta per membres de EDAV, del Consell Territorial de SGAE de la Comunitat Valenciana, i les associacions de productors participants, que decidirà què projectes incloure en l’esdeveniment. En cas d’haver de deixar fóra algun dels projectes rebuts per falta d’espai, es donarà prioritat als projectes que, reunint els requisits de qualitat suficients, siguen de socis de EDAV.

Feu un comentari