AMPLIAT EL TERMINI PER A la RECEPCIÓ DE PROJECTES

Convocatòria per a la selecció de projectes per a la tercera edició de l’esdeveniment One to One, que se celebrarà a València el pròxim 5 de juliol de 2017.

DATA LÍMIT PER A RECEPCIÓ DE TREBALLS: 2 DE JUNY

EDAV, Escriptors de l’Audiovisual Valencià, amb la col·laboració de la Fundació SGAE, a través del Consell Territorial de SGAE de la Comunitat Valenciana, i amb la participació de les associacions de productors AVAPI, Associació Valenciana de Productors Independents, AVANT, Associació Valenciana d’Empreses Productors i Productors Independents, i PAV, Productors Audiovisuals Valencians, CONVOCA la tercera edició de One to One – Projectes presentats en un cafè un a un.

PROJECTES SELECCIONATS

Llargmetratges de ficció, TV movies, miniseries i formats per a televisió. Fins a un màxim de quinze. Un sol projecte per autor.

PARTICIPANTS

Guionistes valencians amb un projecte de FICCIÓ (cinema o televisió) o FORMAT PER A TELEVISIÓ en fase d’escriptura o desenvolupament que cerquen productor o co-productor. En el cas dels projectes que ja tinguen associat a un productor, participaran de la sessió l’autor i el productor.

REQUISITS

L’autor del projecte ha de ser valencià o resident a la Comunitat Valenciana i soci de SGAE. Per a seleccionar els projectes es formarà una comissió composta per membres de EDAV, del Consell Territorial de SGAE de la Comunitat Valenciana i de les associacions de productors, que decidirà què projectes incloure en l’esdeveniment. En cas d’haver de deixar fóra algun dels projectes rebuts per falta d’espai, es donarà prioritat als projectes que, reunint els requisits de qualitat suficients, siguen de socis de EDAV.

PRODUCTORS CONVOCATS

Fins a un màxim de vint (catorze locals i sis de la resta de l’Estat Español).

ESTRUCTURA

Una jornada amb activitats de matí i vesprada. Al matí tots els projectes faran un Pitch de 5 minuts per als productors participants en la jornada. A la vesprada es mantindran les reunions One to One, amb una agenda tancada amb anterioritat a la celebració de l’esdeveniment.

MECÀNICA

Els autors de projectes seleccionats rebran el llistat de productors participants i els seus perfils. Els autors sol·licitaran, amb antelació a la celebració de l’esdeveniment, reunions amb els productors als qui vulguen exposar el seu projecte. Cada participant haurà de reunir-se amb un mínim de 3 i un màxim de 6 productors. Les reunions tindran una durada de 15 minuts.

Al seu torn, els productors que s’hagen interessat per algun projecte escoltat en el pitch del matí i que no tinguen programat en la seua agenda, podran sol·licitar a l’organització que s’incloga en les seues agendes.

EXCLUSIONS

  • No podran participar aquelles obres d’autors que no siguen socis de SGAE.
  • No podran presentar-se obres sobre les quals no es tinguen degudament acreditats els drets d’explotació i/o les autoritzacions corresponents. Igualment, no s’admetran adaptacions d’obres preexistents si no es disposa de forma expressa dels drets d’adaptació sobre l’obra original.
  • Els organitzadors podran sol·licitar en qualsevol moment als participants que acrediten aquest extrem.
  • Els autors dels projectes seleccionats aportaran, a sol·licitud de EDAV, la documentació que acredite la titularitat dels drets de propietat intel·lectual de l’obra.
  • Serà motiu d’exclusió no poder acreditar-ho. Tot el que es presente haurà d’estar degudament registrat. Si el RPI no admet el registre del projecte (formats televisius), també serà vàlid un registre privat.
  • Només s’admetrà un projecte per autor. En el cas de projectes presentats per dos o més autors, cada grup d’autors es considerarà un autor diferent. Quan un autor resulte seleccionat en més d’un projecte, haurà d’optar per presentar només un d’aquests.
    RESPONSABILITATS
  • Els autors de les obres presentades seran els únics responsables de qualsevol reclamació que es puga presentar a causa del contingut de l’obra i/o la seua autoria.

SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ

Hauran d’enviar-se per mail a info@edav.es fins a les 00:00 hores del 2 de juny de 2017.
Al costat de la FITXA D’INSCRIPCIÓ, les sol·licituds hauran d’incloure obligatòriament:
SINOPSI ARGUMENTAL O DESCRIPCIÓ DEL FORMAT.
TRACTAMENT O GUIÓ ().
MEMÒRIA D’INTENCIONS.
CURRICULUM DE L’AUTOR .
HISTORIAL DE LA PRODUCTORA (si la hi haguera).
() Per a la ficció s’admetran tractaments seqüenciats o guions dialogats. També guions per a miniseries. No s’admetran idees, sinopsis ni escaletas. En el cas dels formats televisius, haurà d’incloure’s una breu fitxa del programa, que incloga durada, target, freqüència d’emissió, etc.


Feu un comentari