TORNAR ALS RESULTATS DE BÚSQUEDA

Gomar, Jordi

Email: jordigomar73@gmail.com

Móvil: 627 81 17 75

Ubicació: València , València

Idiomes: Grau Superior Coneixements Valencià (C2)

Descripció: F O R M A C I Ó Email: jordigomar73@gmail.com Mòbil: 627 81 17 75 Universitària Postgrau escriptura guió per a programes d'entreteniment i humor. El Terrat. UPF. Barcelona. 2009-2010. Licenciat en Art Dramàtic, especialitat “actor de text”. Escola Superior Art Dramàtic València. Juny de 1999. E X P E R I È N C I A P R O F E S S I O N A L Televisió i multiplataformes Homo Videns +Albena Produccions (València) 'Els Bíters' (T2) Sèrie infantil. ÀPunt (Agost- Novembre 2018) Coordinador guió i guionista. Famazing i Cercavila Produccions (València) 'El cau de les Feretes'. Sèrie infantil muppets. ÀPunt. (Abril-Juny 2018) Guionista. Zootropo produccions (València) -'Caputxa negra, el despertar dels espantacriatures'. Pilot sèrie infantil animació 2D (Juny 2018 Argumentista i guionista. Ajuda al desenvolupament de pilot animació IVAC, 2018. - 'La Pandi'. Websèrie animació 2D preschool. Capítols 4, 5, 6 i 7 (juliol, agost 2019) Guionista. València Imagina TV (València) 'Comediants'. Programa Stand up Comedy. ÀPunt (Març-Abril 2018). Guionista. Albena + Nakamura Produccios (València) 'Açò és un destarifo.' (T1 I T2) Programa d'sketch comedy. ÀPunt. (Febrer-Març; Setembre- Novembre 2018) Guionista. Sistema del Solar (València) 'La Sanxa'. Minisèrie Ciencia Ficció. ÀPunt (Setembre 2017-) Guionista. Zip-Zap Producciones (Madrid) 'Xus, Bit i Roc' Sèrie Infantil Animació 3D' ÀPunt (Novembre 2017-Gener 2018) Guionista. Gestmusic (Barcelona) '¡Boom!' Quiz show cultural. Antena 3 TV (Juliol 2014- Març 2017) Guionista i redactor. 'Atrapa un Millón' Quiz show cultural. Antena 3 TV. Premio Ondas 2011. (Gener 2012-Juny 2014) Guionista i redactor. Mecomlys Producciones (València) 'El poble del Costat' Programa cultural entretenimient. Canal 9 RTVV (Octubre 2011- Gener 2011) Guionista. Europroducciones (Madrid) /Vértigo (València) 'Pensat i Fet'. Concurs. Canal 9 RTVV (Juliol 2011-Setiembre 2011) Guionista. Publicació 'El Jueves' (Barcelona) “Oly y Pic”. Piloto Sèrie Animació (2011). Guionista. Beniwood produccions+ Complot de Guionistas 'L.H.C'. Webserie comèdia. Actor, argumentista i guionista. Guanyadora del primer “Web- series festival.” Nexus produccions- Complot de Guionistas (València) 'El código Núremberg'. Webserie thriller. Creador i guionista. Ayuda para la producción audiovisual de la Región de Murcia. 2010. Nakamura porduccions+ Complot de Guionistas (Valencia) 'Archibald in Valencia'. Webserie comedia. Creador i guionista. Ajuda per a la producció en multiplataformes crossmedia i transmedia de l' I.V.A.C València, 2010. Contaconta produccions i Albena teatre (València) 'Check-in hotel. Progama d'sketch comedy. Canal 9 RTVV (T1). Coordinador de guions. 'Socarrats'. Programa d'sketch comedy. Canal 9 RTVV. Agost –Maig 2008 (T2-T9). Coordinador de guions. 'Evolució'. Programa d'sketch comedy. Canal 9 RTVV. Gener 2008 – Abril 2008. Guionista. 'Per Nadal, torrons'. Programa d'sketch comedy. Canal 9 RTVV. Novembre- Desembre 2007. Guionista. 'Autoindefinits'. Programa d'sketch comedy. Canal 9 RTVV. Agost 2006 – Juliol 2007. (T6 -9) Guionista. Publicitat Sistema del Solar produccions (València) 'Clara i Net' Campanya infantil animació. (Juny 2017) Guionista. Campanyes i spots Netflix multiplataforma. 'Narcos', 'Black Mirror (T3)', 'Las chicas del Cable', 'Paquita Salas'. (Setembre 2017-) Copy. Ràdio Complot de guionistas 'Complot en las ondas'. Magazine humor. Guionista i actor. Cadena Ser Valencia, 2010. D o c è n c i a Curs guió Máster Animació 3D Escuela 'Primer Frame', Valencia (2011) Professor C.A.P. 2008 A l t r e s Grau Superior Coneixements Valencià (C2)P r e m i s P r e m i s Accèsit ” Marqués de Bradomín” de dramaturgia por la obra “Superhéroes de Barrio (musical de ir por casa)” . INJUVE, 2001. Grau Superior Coneixements Valencià (C2

CARRERA