LA IX EDICIÓ DEL ONE TO ONE DE EDAV: CONVOCATÒRIA OBERTA

Event One to One– IX Edició- 2023

La IX edició dels One to One organitzada per EDAV i la Fundació SGAE, a través del seu Consell Territorial de la Comunitat Valenciana, tindrà lloc al juny.

Destinada per a projectes d’autors/as i productors valencians/as a la recerca de productor/a o coproductor/a. Un esdeveniment de pitch i reunions un a un per a donar a conéixer els seus projectes.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és impulsar el talent valencià i afavorir el desenvolupament de projectes audiovisuals de la Comunitat Valenciana.

Poden presentar-se a la convocatòria guionistes o equips de guionista + productor/a amb un projecte de ficció (cinema o televisió) en fase d’escriptura o desenvolupament.

Tant els/les autors/es com els/les productors/es han de ser valencians/es (residents o no a la Comunitat Valenciana) o residents a la Comunitat, que desenvolupen la seua activitat en este territori i estiguen empadronats/ades un mínim de dos anys.

La participació és gratuïta.

La convocatòria estarà oberta fins al diumenge 16 d’abril a les 23.59 hores.

DESCARREGAR ACÍ LA FITXA D’INSCRIPCIÓ 

QUÈ:    Esdeveniment de pitch i reunions un a un.

Assessorament directe als projectes seleccionats durant el mes previ

Formació i taller de preparació al pitch.

COM: Presencial i online.

QUAN:  22 de juny de 2023 (al marc de Promercat del 20-22 de juny de 2023)

QUI:    Guionistes valencians/es (residents o no a la Comunitat Valenciana).

Equips de guionista + productor/a, tots dos valencians/es.

Guionistes residents a la Comunitat Valenciana, que desenvolupen la seua activitat al territori i estiguen empadronats/ades un mínim de dos anys.

ORGANITZEN: EDAV, Escriptors de l’Audiovisual Valencià i La Fundació SGAE, a través del seu Consell Territorial de la Comunitat Valenciana.

Amb el suport de: Institut Valencià de Cultura i FilmarketHub.

Col.laboren:

PAV, Productors Audiovisuals Valencians.

AVANT, Associació Valenciana d’Empreses de Producció Audiovisual i Productores Independents.

AVAPI, Associació Valenciana de Productors Independents.

TERMINI D’INSCRIPCIONS: DIUMENGE 16 D´ABRIL A LES 23:59 HORES

 ESTRUCTURA:

L’esdeveniment tindrà lloc el dia 22 de juny. On tindràn lloc el pitch dels projectes i les reunions amb els productors/es.

Les agendes s’hauran tancant amb anterioritat a la celebració de l’esdeveniment en funció de les prioritats dels autors i les autores seleccionats.

Durant el mes previ a la celebració de l’ esdeveniment, els projectes seleccionats obtindran un servei d’assessorament per tal de reforçar les possibilitats del projecte. Inclourà una preparació al pitch.

Tots els projectes seleccionats tindran l’oportunitat d’accedir al mercat en línia de Filmarket Hub a través d’una invitació exclusiva (valorada en 399€), que inclou l’exhibició en el catàleg en línia de la plataforma durant temps il·limitat dins d’una secció dedicada a EDAV en l’àrea d’indústria titulada “Seleccions dels nostres Industry Partners”. Així mateix, els projectes seleccionats pels organitzadors/es a l’esdeveniment One to One seran recomanats i es facilitarà l’accés a les més importants empreses del sector audiovisual i fons de finançament a la recerca de projectes.

PROJECTES SELECCIONATS: Un màxim de 12 projectes de ficció: 6 en la categoria de cinema i 6 en la de televisió.

CINEMA: Llargmetratges de ficció.

TELEVISIÓ: TV movies, sèries i minisèries.

Un sol projecte per autor/a.

PARTICIPANTS: guionistes exclusivament valencians/es, residents o no a  la Comunitat Valenciana, o guionistes residents a la Comunitat Valenciana que desenvolupen la seua activitat en este territorio i estiguen empadronats/ades un mínim de dos anys, amb un projecte de FICCIÓ (cine o televisió) en fase d’escriptura o desenvolupament que busquen productor/a o co-productor/a. En el cas dels projectes en desenvolupament que ja estiguen associats a un productor/a, participaran de la sessió l’autor/a i el/la productor/a.

REQUISITS: L’autor/a guionista ha de ser exclusivamente valencià/na, resident o no a la Comunitat Valenciana o guionistes residents a la Comunitat Valenciana que desenvolupen la seua activitat al territorio i estiguen empadronats/ades un mínim de dos anys.  Si el projecte está siguent desenvolupat per una productora, esta haurà de ser valenciana.

Per a seleccionar els projectes es formarà una comissió composta per membres d’EDAV, del Consell Territorial de la SGAE de la Comunitat Valenciana i de les associacions de productors de la Comunitat Valenciana, que decidirà quins projectes incloure en l’esdeveniment. En cas d’empat es donarà prioritat als projectes que, reunint els requisits de qualitat suficients, siguen socis o sòcies d’EDAV i SGAE.

Es valorarà positivament que el projecte incloga una proposta transmèdia.

EXCLUSIONS:

No podran presentar-se obres sobre les quals no es tinguen degudament acreditats els drets d’explotació i/o les autoritzacions corresponents. Igualment, no s’admetran adaptacions d’obres preexistents si no es disposa de manera expressa dels drets d’adaptació sobre l’obra original. Els/les organitzadors/es podran sol·licitar en qualsevol moment als/les participants que acrediten aquest extrem.

Els autors i autores dels projectes seleccionats aportaran, la sol·licitud als/les organitzadors/es, la documentació que acredite la titularitat dels drets de propietat intel·lectual de l’obra. Serà motiu d’exclusió no poder acreditar-ho. Tot el que es presente haurà d’estar degudament registrat. A més del RPI, també serà vàlid un registre privat.

INSCRIPCIÓ DE PROJECTES:

Les inscripcions per a la selecció de projectes es formalitzaran únicament a través de la fitxa d’inscripció que acompanya a aquesta convocatòria i que ha de remetre’s a info@edav.es fins al diumenge 16 d´abril a les 23:59 hores, juntament amb tota la documentació que es sol·licita.

 DESCARREGAR ACÍ LA FITXA D’INSCRIPCIÓ

Només s’admetrà un projecte per autor/a. En el cas de projectes presentats per dos o més autors/es, cada grup d’autors/es es considerarà un autor/a diferent. Quan un autor/a resulte seleccionat en més d’un projecte, haurà d’optar per presentar només un d’aquests.

 No s’admetrà cap projecte que no presente tota la documentació sol·licitada a la fitxa  d’inscripció o que s’haja presentat fora de termini.

 Per a dubtes o més información info@edav.es

 

Feu un comentari