LA VIII EDICIÓ DEL ONE TO ONE D’EDAV: CONVOCATÒRIA OBERTA

CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ DE PROJECTES-AMPLIACIÓ FINS AL 18 D´ABRIL

Esdeveniment One to One – VIII Edició – 2022

La VIII edició dels One to One organitzada per EDAV i la Fundació SGAE, a través del seu Consell Territorial de la Comunitat Valenciana, tindrà lloc al juny.

Destinada per a projectes d’autors i productors valencians a la recerca de productor o coproductor. Un esdeveniment de pitch i reunions un a un per a donar a conéixer els seus projectes.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és impulsar el talent valencià i afavorir el desenvolupament de projectes audiovisuals de la Comunitat Valenciana.

Poden presentar-se a la convocatòria guionistes o equips de guionista + productor amb un projecte de ficció (cinema o televisió) en fase d’escriptura o desenvolupament.

Tant els autors com els productors han de ser valencians (residisquen o no a la Comunitat Valenciana) o residents en la Comunitat.

La participació és gratuïta. Els projectes seleccionats podran preparar les seues presentacions en un taller de tres dies de duració, a càrrec de l’organització.

La convocatòria estarà oberta fins al dilluns 18 d’abril a les 14.00 hores.

DESCÀRREGA ACÍ FITXA D’INSCRIPCIÓ

QUÈ: Esdeveniment de pitch i reunions un a un.

Formació i taller de preparació al pitch.

COM: Presencial i online.

QUAN: Del 29 de juny al 1 de juliol 2022.

Dies 29 a 30 – taller de preparació al pitch / Dia 1 – pitch & reunions.

QUI: Guionistes valencians (residents o no a la Comunitat Valenciana).

Equips de guionista + productor, tots dos valencians.

ORGANITZEN: EDAV, Escriptors de l’Audiovisual Valencià i La Fundació SGAE, a través del seu Consell Territorial de la Comunitat Valenciana.

Amb el suport de: FilmarketHub.

Col.laboren:

PAV, Productors Audiovisuals Valencians.

AVANT, Associació Valenciana d’Empreses de Producció Audiovisual i Productores Independents.

AVAPI, Associació Valenciana de Productors Independents.

TERMINI D’INSCRIPCIONS: DILLUNS 18 D´ABRIL A LES 14:00 HORES

ESTRUCTURA:

L’esdeveniment tindrà lloc durant tres dies, la darrera setmana de juny. Els dos primers dies es dedicaran a preparar el pitch dels projectes participants. Durant la darrera jornada tindràn lloc el pitch dels projectes i les reunions amb els productors.

Les agendes s’hauran tancant amb anterioritat a la celebració de l’esdevenitment en funció de les prioritats dels autors i les autores seleccionats.

Tots els projectes seleccionats tindran l’oportunitat d’accedir al mercat en línia de Filmarket Hub a través d’una invitació exclusiva (valorada en 399€), que inclou l’exhibició en el catàleg en línia de la plataforma durant temps il·limitat dins d’una secció dedicada a EDAV en l’àrea d’indústria titulada “Seleccions dels nostres Industry Partners”. Així mateix, els projectes seleccionats per EDAV en l’esdeveniment One to One seran recomanats i es facilitarà l’accés a les més importants empreses del sector audiovisual i fons de finançament a la recerca de projectes.

PROJECTES SELECCIONATS: Un màxim de 12 projectes de ficció: 6 en la categoria de cinema i 6 en la de televisió.

CINEMA: Llargometratges de ficció.

TELEVISIÓ: TV movies, sèries i minisèries.

Un sol projecte per autor.

PARTICIPANTS: guionistes exclusivament valencians, residents o no a la Comunitat Valenciana, amb un projecte de FICCIÓ (cine o televisió) en fase d’escriptura o desenvolupament que busquen productor o co-productor. En el cas dels projectes en desenvolupament que ja estiguen associats a un productor, participaran de la sessió l’autor i el productor.

REQUISITS: L’autor del projecte ha de ser valencianà o resident a la Comunitat Valenciana. Per a seleccionar els projectes se formarà una comisió composta per membres d’EDAV, del Consell Territorial de la SGAE de la Comunitat Valenciana i de les associacions de productors de la Comunitat Valenciana, que decidirà quins projectes incloure en l’esdeveniment. En cas d’empat es donarà prioritat als projectes que, reunint els requisits de qualitat suficients, siguen de socis o sòcies d’EDAV.

Es valorarà positivament que el projecte incloga una proposta transmèdia.

EXCLUSIONS:

– No podran presentar-se obres sobre les quals no es tinguen degudament acreditats els drets d’explotació i/o les autoritzacions corresponents. Igualment, no s’admetran adaptacions d’obres preexistents si no es disposa de manera expressa dels drets d’adaptació sobre l’obra original. Els organitzadors podran sol·licitar en qualsevol moment als participants que acrediten aquest extrem.

Els autors dels projectes seleccionats aportaran, a sol·licitud de EDAV, la documentació que acredite la titularitat dels drets de propietat intel·lectual de l’obra. Serà motiu d’exclusió no poder acreditar-ho. Tot el que es presente haurà d’estar degudament registrat. A més del RPI, també serà vàlid un registre privat.

INSCRIPCIÓ DE PROJECTES

Les inscripcions per a la selecció de projectes es formalitzaran únicament a través de la fitxa d’inscripció que acompanya a aquesta convocatòria i que ha de remetre’s a info@edav.es fins al dilluns 18 d´abril a les 14:00 hores, juntament amb tota la documentació que se sol·licita.

DESCÀRREGA ACÍ FITXA D’INSCRIPCIÓ

Només s’admetrà un projecte per autor. En el cas de projectes presentats per dos o més autors, cada grup d’autors es considerarà un autor diferent. Quan un autor resulte seleccionat en més d’un projecte, haurà d’optar per presentar només un d’aquests.

No s’admetrà cap projecte que no presente tota la documentació sol·licitada a la fitxa d’inscripció o que s’haja presentat fora de termini.

Feu un comentari