L’IVAC publica les ajudes a la producció audiovisual de llargmetratges valencians

L’Institut Valencià de l’Audiovisual i de la Cinematografia ha publicat una convocatòria d’ajudes per a la producció de llargmetratges de contingut artístic, cultural i social que es roden total o parcialment a la Comunitat per part de Pimes.

El termini de presentació de projectes conclou el 19 de novembre.

Les ajudes a la producció de llargmetratges de contingut artístic, cultural i social valencià compten amb una dotació màxima de 730.000 euros (565.000 euros amb càrrec al pressupost de 2012 de l’IVAC, i 165.000 euros, amb càrrec al de 2013), i van destinades a recolzar projectes de llargs de ficció, d’animació i documentals.

Poden concórrer a les mateixes totes les persones físiques, agrupacions d’interès econòmic i petites i mitjanes empreses de producció inscrites en el Registre Administratiu d’empreses Audiovisuals de la Comunitat Valenciana i que tinguen seu social i fiscal al seu territori.

La convocatòria va dirigida a projectes que hauran de complir els requisits per poder obtenir la consideració d’obres audiovisuals i cinematogràfiques valencianes: que els autors (guionistes, directors i músics), i els integrants dels equips tècnics i artístics, residisquen a la Comunitat Valenciana en almenys un 75%, i que el rodatge, la postproducció en estudi i els treballs de laboratori, es realitzen a la Comunitat Valenciana.

Els beneficiaris de les ajudes hauran de concloure l’activitat objecte de la subvenció dins de l’any que s’especifique en el respectiu pla de treball, comunicar l’inici del rodatge com a més tard el 30 de juny de 2013, i finalitzar aquest abans del 15 de desembre d’aquest any, i acreditar el cost de la producció.

El beneficiari haurà de realitzar una despesa local com a mínim equivalent a l’import de l’incentiu concedit per l’IVAC.

Podeu descarregar la resolució completa i els seus formularis ací

Feu un comentari