ONE TO ONE – CONVOCATÒRIA OBERTA

CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ DE PROJECTES

QUÈ:

  • Esdeveniment de pitch i reunions un a un.
  • Assessorament directe als projectes seleccionats durant el mes previ. 
  • Formació i taller de preparació al pitch.

COM: Presencial (taller, pitch i reunions one to one) i online (l’assessorament).

QUAN:  25 i 26 de juny de 2024 (taller de pitch). 27 de juny pitch i reunions un a un.

QUI:

  • Guionistes valencians/es (residents o no a la Comunitat Valenciana) i guionistes no valencians/es residents a la Comunitat Valenciana.
  • Equips de guionista + productor/a, tots dos valencians o residents a la Comunitat Valenciana.

ORGANITZEN:

EDAV, Escriptors de l’Audiovisual Valencià i La Fundació SGAE, a través del seu Consell Territorial de la Comunitat Valenciana.

COL.LABOREN:

PAV, Productors Audiovisuals Valencians.

AVANT, Associació Valenciana d’Empreses de Producció Audiovisual i Productores Independents.

AVAPI, Associació Valenciana de Productores Independents.

TERMINI D’INSCRIPCIONS: Del dilluns 26 de febrer al dimarts 2 d’abril a les 11:00 a.m.

CALENDARI I ESTRUCTURA: 

Inscripció de projectes: del dilluns 26 de febrer al dimarts 2 d’abril a les 11:00 a.m.

Selecció de projectes per part del comitè: fins el 3 de maig.

Comunicació de seleccionats: 6-7 de maig.

Tutories: 13 de maig – 14 de juny.

Masterclass X aniversari: 18 de juny.

Taller de Pitch: 25 i 26 de juny.

Pitch i reunions One to One: 27 de juny.

Les agendes s’hauran tancant amb anterioritat a la celebració de l’esdeveniment en funció de les prioritats dels autors i les autores seleccionats.

Tutories i taller de pitch: Durant el mes previ a la celebració de l’esdeveniment, els projectes seleccionats obtindran un servei d’assessorament per tal de reforçar les possibilitats del projecte. Inclourà una preparació al pitch.

PROJECTES SELECCIONATS: Un màxim de 12 projectes de ficció: 6 en la categoria de cinema i 6 en la de televisió. En el cas d’autors/es que es presenten amb productora, podran ser seleccionats fins a un màxim de dos projectes de llargmetratge i dos projectes de sèrie-minisèrie.

CINEMA: Llargmetratges de ficció.

TELEVISIÓ: TV movies, sèries i minisèries. 

Un sol projecte per autor/a.

PARTICIPANTS: guionistes exclusivament valencians/es, residents o no a  la Comunitat Valenciana i guionistes residents a la Comunitat Valenciana, amb un projecte de FICCIÓ (cine o televisió) en fase d’escriptura o desenvolupament que busquen productor/a o co-productor/a. En el cas dels projectes en desenvolupament que ja estiguen associats a un productor/a, participaran de la sessió l’autor/a i el/la productor/a. 

REQUISITS: L’autor/a del projecte ha de ser valencià/na o resident a la Comunitat Valenciana. Per a seleccionar els projectes es formarà una comissió composta per membres d’EDAV, del Consell Territorial de la SGAE de la Comunitat Valenciana i de les associacions de productors de la Comunitat Valenciana, que decidirà quins projectes incloure en l’esdeveniment. En cas d’empat es donarà prioritat als projectes que, reunint els requisits de qualitat suficients, siguen de socis o sòcies d’EDAV.

EXCLUSIONS:

  • No podran presentar-se obres sobre les quals no es tinguen degudament acreditats els drets d’explotació i/o les autoritzacions corresponents. Igualment, no s’admetran adaptacions d’obres preexistents si no es disposa de manera expressa dels drets d’adaptació sobre l’obra original. Els/les organitzadors/es podran sol·licitar en qualsevol moment als/les participants que acrediten aquest extrem.

  • Els autors i autores dels projectes seleccionats aportaran, a sol·licitud d’EDAV, la documentació que acredite la titularitat dels drets de propietat intel·lectual de l’obra. Serà motiu d’exclusió no poder acreditar-ho. Tot el que es presente haurà d’estar degudament registrat. A més del RPI, també serà vàlid un registre privat.

INSCRIPCIÓ DE PROJECTES

Les inscripcions per a la selecció de projectes es formalitzaran únicament a través de l’enllaç que es facilita amb aquesta convocatòria i que remet a un formulari que ha d’omplirse fins al dimarts 2 d’abril a les 11:00 a.m, juntament amb tota la documentació que es sol·licita. 

Només s’admetrà un projecte per autor/a. En el cas de projectes presentats per dos o més autors/es, cada grup d’autors/es es considerarà un autor/a diferent. Quan un autor/a resulte seleccionat en més d’un projecte, haurà d’optar per presentar només un d’aquests.

No s’admetrà cap projecte que no presente tota la documentació sol·licitada o que s’haja presentat fora de termini.

ENLLAÇ AL FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

 

Dubtes: edavasoc@gmail.com

 

Feu un comentari