ONE TO ONE D’EDAV PER A PROJECTES VALENCIANS. CONVOCATÒRIA OBERTA.

CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ DE PROJECTES

Esdeveniment One to One – VII Edició – 2021

Per seté any consecutiu, EDAV i la Fundación SGAE, a través del seu Consell Territorial de la Comunitat Valenciana, organitzen l’esdeveniment One to One per a projectes d’autors i productors valencians a la recerca de productor o coproductor. Un esdeveniment de pitch i reunions un a un per a donar a conéixer els seus projectes.

Aquesta convocatòria té com a objectiu impulsar el talent valencià i afavorir el desenvolupament de projectes audiovisuals de la Comunitat Valenciana.

Poden presentar-se a la convocatòria guionistes o equips de guionista + productor amb un projecte de ficció (cinema o televisió) en fase d’escriptura o desenvolupament.

Tant els autors com els productors han de ser valencians (residisquen o no a la Comunitat Valenciana) o residents en la Comunitat.

La participació és gratuïta. Els projectes seleccionats podran preparar les seues presentacions en un taller de tres dies de duració, a càrrec de l’organització.

La convocatòria estarà oberta fins al dilluns 14 de juny a les 14.00 hores.

DESCÀRREGA ACÍ LA FITXA D’INSCRIPCIÓ

QUÈ: Esdeveniment de pitch i reunions un a un.

Formació i taller de preparació al pitch.

COM: Presencial i online.

QUAN: Del 23 d’octubre al 5 de novembre de 2021.

Dies 25 a 30 – taller de preparació al pitch / Dia 3 – pitch & reunions.

QUI: Guionistes valencians (residents o no a la Comunitat Valenciana).

Equips de guionista + productor, tots dos valencians.

ORGANITZEN: EDAV, Escriptors de l’Audiovisual Valencià i La Fundació SGAE, a través del seu Consell Territorial de la Comunitat Valenciana.

Amb el suport de: FilmarketHub.

Col.laboren:

PAV, Productors Audiovisuals Valencians.

AVANT, Associació Valenciana d’Empreses de Producció Audiovisual i Productores Independents.

AVAPI, Associació Valenciana de Productors Independents.

TERMINI D’INSCRIPCIONS: DILLUNS 14 DE JUNY A LES 14:00 HORES

ESTRUCTURA:

L’esdeveniment tindrà lloc durant quatre dies, la darrera setmana d’octubre. Els tres primers dies es dedicaran a preparar el pitch dels projectes participants. Durant la darrera jornada tindràn lloc el pitch dels projectes i les reunions amb els productors.

Durant la mateixa setmana es programaran videopitches i reunions online tant per als autors com per als productors que no es puguen traslladar a València a causa de la situació.

Les agendes s’hauran tancant amb anterioritat a la celebració de l’esdevenitment en funció de les prioritats dels autors i les autores seleccionats.

Tots els projectes seleccionats tindran l’oportunitat d’accedir al mercat en línia de Filmarket Hub a través d’una invitació exclusiva (valorada en 399€), que inclou l’exhibició en el catàleg en línia de la plataforma durant temps il·limitat dins d’una secció dedicada a EDAV en l’àrea d’indústria titulada “Seleccions dels nostres Industry Partners”. Així mateix, els projectes seleccionats per EDAV en l’esdeveniment One to One seran recomanats i es facilitarà l’accés a les més importants empreses del sector audiovisual i fons de finançament a la recerca de projectes.

PROJECTES SELECCIONATS: Un màxim de 12 projectes de ficció: 6 en la categoria de cinema i 6 en la de televisió.

CINEMA: Llargometratges de ficció.

TELEVISIÓ: TV movies, sèries i minisèries.

Un sol projecte per autor.

PARTICIPANTS: guionistes exclusivament valencians, residents o no a la Comunitat Valenciana, amb un projecte de FICCIÓ (cine o televisió) en fase d’escriptura o desenvolupament que busquen productor o co-productor. En el cas dels projectes en desenvolupament que ja estiguen associats a un productor, participaran de la sessió l’autor i el productor.

REQUISITS: L’autor del projecte ha de ser valencianà o resident a la Comunitat Valenciana. Per a seleccionar els projectes se formarà una comisió composta per membres d’EDAV, del Consell Territorial de la SGAE de la Comunitat Valenciana i de les associacions de productors de la Comunitat Valenciana, que decidirà quins projectes incloure en l’esdeveniment. En cas d’empat es donarà prioritat als projectes que, reunint els requisits de qualitat suficients, siguen de socis o sòcies d’EDAV.

Es valorarà positivament que el projecte incloga una proposta transmèdia.

EXCLUSIONS:

– No podran presentar-se obres sobre les quals no es tinguen degudament acreditats els drets d’explotació i/o les autoritzacions corresponents. Igualment, no s’admetran adaptacions d’obres preexistents si no es disposa de manera expressa dels drets d’adaptació sobre l’obra original. Els organitzadors podran sol·licitar en qualsevol moment als participants que acrediten aquest extrem.


Els autors dels projectes seleccionats aportaran, a sol·licitud de EDAV, la documentació que acredite la titularitat dels drets de propietat intel·lectual de l’obra. Serà motiu d’exclusió no poder acreditar-ho. Tot el que es presente haurà d’estar degudament registrat. A més del RPI, també serà vàlid un registre privat.

INSCRIPCIÓ DE PROJECTES – fins al dilluns 14 de juny a les 14:00 hores

Les inscripcions per a la selecció de projectes es formalitzaran únicament a través de la fitxa d’inscripció que acompanya a aquesta convocatòria i que ha de remetre’s a info@edav.es juntament amb tota la documentació que se sol·licita.

Descarrega ACÍ la fitxa d’inscripció.

Només s’admetrà un projecte per autor. En el cas de projectes presentats per dos o més autors, cada grup d’autors es considerarà un autor diferent. Quan un autor resulte seleccionat en més d’un projecte, haurà d’optar per presentar només un d’aquests.

No s’admetrà cap projecte que no presente tota la documentació sol·licitada a la fitxa d’inscripció o que s’haja presentat fora de termini.

Feu un comentari